Plasma

Plasma är en bildåtergivningsteknik som ofta används i platta TV-apparater. Plasma fungerar genom att de bakom frontglaset ligger två transparenta elektroder. Elektroderna omges av neon- och xenon-gaser. Elektroderna tar emot ström tills de når en viss nivå. Då sker en plasma-urladdning som resulterar i att det avges ultraviolett ljus. Det ultravioletta ljuset tänder en fosforbeläggning som börjar glöda, dessa avger i sin tur ljus rött, grönt eller blått (RGB). Ljuset bildar en bildpunkt/pixel på skärmen.

En plasma-tv har oftast naturligare skärpa, kontrast och svärta än en Lcd-tv, den har kortare responstid vilket innebär att den klarar snabba röliga bilder bättre.