Komponent

Komponent en form av analog bildsignal, komponentvideo eller RGB-video är när man överför en videosignal i sina delar(färger), vanligtvis en signal för Röd, en signal för Grön, en signal för Blå och en signal för synkronisering