Bitrate

Bitrate eller bit-hastighet är den hastighet som informationen i bild och ljud skickas med.

Ju högre bitrate desto mer information innehåller bilden och ljudet. Med en lägre bitrate ökar risken för komprimeringsartefakter och andra störningar. En film eller tv-sändning med högre bitrate kräver istället mer lagringsutrymme respektive mer bandbredd.