BDA

BDA står för Blu-Ray Disc Association
som är en sammanslutning av tillverkare som tagit fram en standard för Blu-ray disc formatet.