Active Shutter

För att kunna se 3D film behövs än idag ett par glasögon som filtrerar ljuset/färgerna för att skapa 3D-effekten, men de traditionella pappersglasögonen med en blå eller grön och en röd plastfilm på varsitt öga (anaglyf 3D) är idag ersatta med modernare, snyggare och bekvämare glasögon som ger en bättre 3D upplevelse. Tekniken har nu utvecklats till aktiva slutarglasögon, så kallade” active shutter” glasögon, istället.

Aktiva slutarglasögon kräver ström och är vanligtvis uppladdningsbara, de används anslutna till en TV-skärm med 3D-stöd för att skapa 3D-bilden. Glasen innehåller flytande kristaller och ett polariseringsfilter, och vardera glas kan mycket snabbt hindras från att släppa igenom bilden från TV:n. Glasögonen styrs genom att en synksignal skickas från TV:n som talar om vilket öga som skall släppa igenom bilden och vilket som skall blockera den. På det här sättet kan man visa varannan bild för vardera öga. Det här sker med mycket hög hastighet, ofta över 100 bilder per sekund, för att betraktaren inte ska uppleva flimmer.