16:9

16:9 Står för bildens bildförhållande,(aspect ratio) d.v.s. bredd:höjd

16:9 även kallat widescreen är det vanligaste
HD-formatet idag på tv-apparater och projektorer, jämfört med gamla ”tjock-tv” formatet
som var 4:3 och som fortfarande är vanligt på tex datorskärmar och projektorer for datorbruk.
Dock så är de flesta filmer idag inspelade i 2.35:1 vilket medför att det blir en svart kant uppe och nere även på en widescreen-tv

21:9 är ett nytt format som börjar komma på tv-apparater. vilket motsvarar 2.35:1 och ger en bredare bild än 16:9