1080p, 1080i, 720p

1080p, 1080i, 720p, 576i, 480i står för vilken upplösning som apparaten har eller har stöd för, antingen interlaced eller progressivt. läs mer om  interlaced resp. progressive i ordlistan för mer info..
1080p – 1920×1080 pixlar progressivt, Full-HD.

1080i – 1920×1080 pixlar interlaced, Full-HD.

 720p – 1280×720 pixlar progressivt, HD-Ready.

576i / 480i upplösning för vanlig digitaltv och DVD.